Wat zijn onze tarieven?

Situatie

Tarief

Partner overleden
Indien gehuwd of een geregistreerd partnerschap,
géén kinderen, géén testament en zuivere aanvaarding.
€ 245,- incl. BTW
Langstlevende ouder overleden
met achterlating van één kind en zuivere aanvaarding.
€ 289,- incl. BTW
Langstlevende ouder overleden
met achterlating van twee kinderen en zuivere aanvaarding.
€ 289,- incl. BTW
Langstlevende ouder overleden
met achterlating van drie kinderen en zuivere aanvaarding.
€ 324,- incl. BTW
Langstlevende ouder overleden
met achterlating van vier kinderen en zuivere aanvaarding.
€ 359,- incl. BTW

Zijn er vijf erfgenamen of meer of is de situatie anders? Mail dan naar
info@verklaringvanerfrecht.nl voor een vrijblijvende kostenopgave.

Het betreft het notarieel honorarium inclusief de verplichte bijdrage voor het
Kwaliteitsfonds Notariaat en het beoordelen van een eventueel testament. Denkt u eraan
dat dit notarieel honorarium nog wordt verhoogd met de kosten welke aan de opdracht
zijn verbonden, zoals:

  • het (eventueel) aanwijzen van gevolmachtigde(n);
  • legeskosten voor het opvragen van benodigde gegevens bij de gemeente(n). Dit is in
    de meeste gevallen aan de orde.

Het beoordelen van een eventueel testament is bij de werkzaamheden van
Verklaringvanerfrecht.nl inbegrepen. Let u erop dat andere aanbieders hier vaak wél
kosten voor rekenen.