Kennisbank

Wie kunnen er om een verklaring van erfrecht vragen?

Personen die een verklaring van erfrecht kunnen aanvragen

De groep personen die de afgifte van een verklaring van erfrecht kan verlangen is zeer divers en valt ruwweg onder te verdelen in twee categorieën:

  1. iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn (bijvoorbeeld: schuldeisers);
  2. iedereen die er belang bij heeft om aan derden aan te kunnen tonen dat hij over de nalatenschap van de overledene (of een deel daarvan) mag beschikken (bijvoorbeeld: erfgenamen, legatarissen, de langstlevende echtgenoot/partner, een executeur, bewindvoerder of vereffenaar).

Aanvraag verklaring van erfrecht

Meestal wordt een verklaring van erfrecht aangevraagd door één van de erfgenamen (langstlevende echtgenoot/partner, kinderen, broer, zus, etc.). Zijn er meerdere erfgenamen bevoegd (bijvoorbeeld drie kinderen), dan zal vaak al vooraf overleg plaats hebben gevonden tussen de erfgenamen over wie van hen de financiële zaken mede ten behoeve van de anderen mag regelen. Die persoon zal dan ook meestal de notaris benaderen met de vraag om een verklaring van erfrecht op te stellen.

Het is echter ook mogelijk dat de langstlevende echtgenoot/partner over de nalatenschap mag beschikken, maar dat iemand anders (bijvoorbeeld één van de kinderen) namens hem/haar de notaris benadert.

Weten of u een verklaring van erfrecht kunt aanvragen?

Via onze website kunt u heel eenvoudig een aanvraag voor een verklaring van erfrecht doen. De aanvraag is verdeeld in meerdere stappen. Wanneer aan de hand van uw antwoorden blijkt dat u niet of niet direct online een aanvraag kunt doen, heeft u de mogelijkheid contact met ons op te nemen. Wij bekijken uw situatie dan nader en kunnen u eventueel alsnog een offerte aanbieden.

Start de aanvraag

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?