Kennisbank

Wat is legalisatie en hoe regel ik de legalisatie van de handtekening?

Legalisatie van de handtekening

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik aanzienlijk verkleind.

Let op: legalisatie van de handtekening is lang niet altijd nodig. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Hoe werkt de legalisatie van de handtekening?

De legalisatie vindt plaats doordat de notaris een verklaring plaatst onder uw handtekening, waarin hij uw handtekening voor echt verklaart. De verklaring van de notaris gaat vergezeld van zijn handtekening en ambtsstempel.

Wie kan een handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Een notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen. Het is daarom wellicht raadzaam dat vooraf bij uw notaris na te vragen. U dient er rekening mee te houden dat legalisatie van uw handtekening altijd nodig is in het geval er een volmacht nodig is voor de verkoop van een onroerende zaak of in het geval u in het buitenland woonachtig bent.

Een legalisatie van de handtekening houdt dus in dat u, tezamen met de ontvangen
verklaring/volmacht, naar een plaatselijke notaris of gemeente gaat en ter plekke uw
handtekening onder het document zet, onder toeziend oog van deze notaris of
ambtenaar. U dient er rekening mee te houden dat legalisatie van uw handtekening
altijd nodig is in het geval er een volmacht nodig is voor de verkoop van een
onroerende zaak of in het geval u in het buitenland woonachtig bent.

Waarom legaliseren van uw handtekening?

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand
anders. Dit betekent dat een notaris/ gemeentelijke ambtenaar vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en dat het uw handtekening is die op de
volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de
echtheid van uw handtekening.

Hoe gaat een legalisatie van de handtekening in zijn werk?

U dient van tevoren contact op te nemen met de plaatselijke notaris/ gemeente om een
afspraak te maken. Vervolgens neemt u de volgende documenten mee:
- De verklaring/volmacht, tezamen met het schrijven van het notariskantoor; en
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een
Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).
De legalisatie vindt plaats doordat de notaris/ gemeentelijke ambtenaar een verklaring
plaatst onder uw handtekening, waarin hij/zij uw handtekening "voor echt" verklaart. De
verklaring van de notaris/ gemeentelijke ambtenaar gaat vergezeld van zijn/haar
handtekening en ambtsstempel.

Waar kan ik legaliseren?

Zowel in Nederland als in het buitenland, kan iedere notaris/ gemeentelijke ambtenaar een
handtekening onder een verklaring/volmacht legaliseren.
Wanneer u in het buitenland uw handtekening onder het document laat legaliseren, is de
verdere inhoud van de verklaring/volmacht niet van belang voor de notaris/gemeentelijke
ambtenaar, omdat het puur om de legalisatie van de handtekening onderaan het document
gaat. De notaris/gemeentelijke ambtenaar hoeft dus enkel een verklaring af te leggen dat het uw handtekening is die onder de verklaring/volmacht komt te staan.

Kosten legalisatie handtekening

Het kan zijn dat een legalisatie van uw handtekening kosten met zich meebrengt. Het is
wellicht raadzaam om de kosten vooraf bij uw notaris of gemeente op te vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer over aanvraag

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?