Kennisbank

Wat is een volmacht?

Bevoegdheid van een volmacht

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. Een volmacht
zorgt er voordat dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen en
overal alleen voor kan tekenen. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook
een buitenstaander.

Waarom een volmacht laten opmaken?

Als er meerdere erfgenamen zijn kan het lastig zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Voor de
afwikkeling is immers elke erfgenaam nodig en dat betekent dat voor iedere handeling een
handtekening nodig is van elke erfgenaam.
In de praktijk is het dan ook verstandig om een of twee personen aan te wijzen die de
nalatenschap afwikkelen. Dit kunnen zij gezamenlijk doen maar u kunt ook bepalen dat zij dit
zowel samen als ieder afzonderlijk van hen kunnen doen.
Deze personen krijgen dan een zogenaamde (boedel)volmacht. Een (boedel)volmacht is een
schriftelijke verklaring waarin de erfgenamen aangeven dat ze een persoon (of meer personen)
aanwijzen om de nalatenschap af te wikkelen. Deze volmacht wordt in de praktijk meestal door
de notaris opgemaakt.

U neemt geen volmacht op, wat zijn de consequenties?

Als u niet kiest voor een volmacht, dan moet u met alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap
afwikkelen. Als voorbeeld: moet er een betaling worden gedaan van de bankrekening van de
overledene of moet de rekening worden opgeheven dan is de handtekening nodig van alle
erfgenamen.

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?