Kennisbank

Wat is een verklaring van erfrecht en hoe regel ik dit?

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overleden persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt.

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Na overlijden kan de bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen dan over de rekening willen beschikken hebben zij een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat zij daartoe bevoegd zijn. Overigens kunt u de verklaring van erfrecht ook nodig hebben voor een belastingteruggave ten name van de overledene of bijvoorbeeld bij verkoop van de woning van de overledene.

Hoe kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen?

U kunt bij ons op diverse manieren een verklaring van erfrecht opvragen: via de website, per e-mail of eventueel per post. U levert zelf een aantal gegevens aan welke door onze notaris worden gecontroleerd. Daarna doet onze notaris uiteraard zelf ook nog onderzoek in de diverse registers. Indien u wilt weten welke gegevens onze notaris gaat controleren, klik hier. De door de erfgenamen te ondertekenen verklaring wordt per e-mail of per post aan hen toegezonden. Deze kunnen zij thuis ondertekenen en per post aan ons retourneren. U hoeft dus niet op kantoor langs te komen. Indien u direct een verklaring van erfrecht wilt aanvragen, klik dan hier.

Kosten verklaring van erfrecht

Wat gaat een verklaring van erfrecht kosten? Nadat u bij ons een aanvraag heeft gedaan ontvangt u altijd vooraf een offerte, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. De enige kosten die wij niet vooraf kunnen opgeven zijn de legeskosten van de gemeente waar wij in de meeste gevallen inlichtingen moeten opvragen vanaf de persoonskaart of persoonslijst. Gemiddeld bedragen deze kosten enkele tientjes per gemeente. Direct uw kosten berekenen? Klik dan hier.

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Als er bijvoorbeeld een klein tegoed op de bankrekening staat heeft de bank niet altijd een verklaring van erfrecht nodig om dit tegoed uit te kunnen keren. Het is altijd verstandig om vooraf te informeren bij de diverse instanties of een verklaring van erfrecht nodig is in uw geval. Sinds begin 2012 eisen banken geen verklaring van erfrecht meer als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
a. er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
b. de overledene niet bij testament heeft beschikt; en
c. er niet meer dan € 100.000,- op de bankrekening staat.
In plaats van het opmaken van een verklaring van erfrecht tekent de langstlevende dan een verklaring dat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het vrijgeven van de bankrekeningen.

De overledene heeft geen testament gemaakt, heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u gehuwd bent, erft op grond van de wet de langstlevende samen met de kinderen. De wettelijke verdeling is dan van toepassing. U kunt hier meer informatie vinden over de wettelijke verdeling. Is er geen langstlevende echtgenoot of kinderen dan erven andere familieleden. In de eerste plaats: ouders, (half)broers, (half)zussen of eventuele kinderen van voor-overleden (half)broers of (half)zussen. Indien dit niet het geval is komen verdere familieleden aan bod.

De overledene heeft een testament gemaakt, heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

In de meeste gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig indien de overledene een testament heeft gemaakt. Als erfgenaam moet je aan kunnen tonen dat je bevoegd bent om te mogen optreden. De taal in een testament is niet altijd gemakkelijk, daarom wordt de juridische uitleg daarvan aan een notaris overgelaten die tevens kan zorgen voor de uitvoering van het testament.

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan