Kennisbank

Wat is een testament?

Wat is een testament?
Een testament is een akte, opgemaakt door een notaris, waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Iedereen die overlijdt laat iets na. Dit kunnen bijvoorbeeld: geld, schulden, een huis of spullen zijn.

Er zijn diverse redenen om een testament te laten opmaken, bijvoorbeeld:

  • U kunt een executeur benoemen
  • Een testament kan belastingvoordeel opleveren
  • U kunt erfgenamen uitsluiten en/of benoemen
  • U kunt een legaat opnemen, bijvoorbeeld een geldbedrag of bepaalde spullen die u wilt nalaten aan een bepaald persoon
  • Indien u niet gehuwd bent, kunt u uw partner bij testament tot erfgenaam benoemen
  • U kunt ook bepalen of u begraven wilt worden of gecremeerd en hoe de uitvaart geregeld moet worden

Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd en moet altijd bij een notaris worden opgemaakt. Een testament is een persoonlijk document, dus zowel u als uw partner laat een eigen testament opmaken. Een testament blijft altijd geldig, wilt u iets aanpassen of het testament herroepen, dan is dit altijd mogelijk, maar daarvoor is een nieuw testament vereist. Een aantal zaken kunt u wél zelf regelen, daarvoor heeft u geen notaris nodig. U kunt een codicil maken #link naar codicil# waarin u bepaalde goederen kunt nalaten aan uw nabestaanden. Deze zullen moeten worden gespecificeerd en kunnen bijvoorbeeld geen geldbedrag betreffen.

Meer over testament

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan