Kennisbank

Wat is een testament?

Een testament is een akte, opgemaakt door een notaris, waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Iedereen die overlijdt laat iets na. Dit kunnen bijvoorbeeld: geld, schulden, een huis of spullen zijn.

Er zijn diverse redenen om een testament te laten opmaken, bijvoorbeeld:

  • U kunt een executeur benoemen
  • Een testament kan belastingvoordeel opleveren
  • U kunt erfgenamen uitsluiten en/of benoemen
  • U kunt een legaat opnemen, bijvoorbeeld een geldbedrag of bepaalde spullen die u wilt nalaten aan een bepaald persoon
  • Indien u niet gehuwd bent, kunt u uw partner bij testament tot erfgenaam benoemen
  • U kunt ook bepalen of u begraven wilt worden of gecremeerd en hoe de uitvaart geregeld moet worden

Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd en moet altijd bij een notaris worden opgemaakt. Een testament is een persoonlijk document, dus zowel u als uw partner laat een eigen testament opmaken. Een testament blijft altijd geldig, wilt u iets aanpassen of het testament herroepen, dan is dit altijd mogelijk, maar daarvoor is een nieuw testament vereist. Een aantal zaken kunt u wél zelf regelen, daarvoor heeft u geen notaris nodig. U kunt een codicil maken waarin u bepaalde goederen kunt nalaten aan uw nabestaanden. Deze zullen moeten worden gespecificeerd en kunnen bijvoorbeeld geen geldbedrag betreffen.

Wat gebeurt er als u overlijdt zonder dat u een testament gemaakt heeft?
In de wet is geregeld wie uw erfgenamen zijn. Als u bijvoorbeeld getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt gaat alles naar uw echtgenoot of uw partner. Uw kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als uw echtgenoot of partner ook is overleden. Zij krijgen een vordering op de langstlevende die pas opeisbaar is bij overlijden, faillissement of schuldsanering van de langstlevende.

Op onze pagina in de kennisbank ‘hoe weet ik wie de erfgenamen zijn?’ staan meer situaties uitgelegd met betrekking tot wettelijke erfgenamen. https://verklaringvanerfrecht.nl/kennisbank/hoe_weet_ik_wie_de_erfgenamen_zijn

Kunt u iemand ook onterven?
Ja, u kunt iedereen onterven bij testament, zelfs uw kinderen. Kinderen houden echter wel altijd recht op hun legitieme portie. Dit is de helft van wat ze normaal gesproken geërfd zouden hebben. Gedurende vijf jaar na overlijden kan een kind altijd een beroep doen op zijn legitieme bij de erfgenamen. In een testament kunt u daarover opnemen dat als dit gebeurt deze legitieme pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende. Als de wettelijke verdeling van toepassing is is deze geldvordering van het onterfde kind, dat een beroep doet op zijn legitieme portie, sowieso pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende. De vordering is een vordering in geld en niet in goederen.

Meer over testament

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?