Kennisbank

Wat is een aangifte erfbelasting (2020)?

Aangifte erfbelasting 2020

Wat is een aangifte erfbelasting?

Na een overlijden erft u als erfgenaam roerende/onroerende zaken, vorderingen en/of
geldbedragen. Als u erft, bent u in beginsel verplicht om over de erfenis belasting af te dragen.
Dit wordt erfbelasting genoemd, vóór 1 januari 2010 ook wel aangeduid als successierecht.

U betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van overlijden in
Nederland woonde, of als de overledene de Nederlandse Nationaliteit had en minder dan 10 jaar
buiten Nederland woonde.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:
- de relatie tot de overledene; ook wel onder te verdelen in 3 groepen: partners en kinderen,
kleinkinderen en overige verkrijgers
- de waarde van de ontvangen erfenis; bezittingen minus schulden / lasten

Tariefgroepen erfbelasting

Als erfgenaam valt u binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel valt af te lezen
wat per tariefgroep de erfbelastingtarieven per 1 januari 2020 zijn:

Deel van de belaste verkrijging: Tariefgroep 1: Partners en kinderen Tariefgroep 1A: Kleinkinderen Tariefgroep 2: Overige verkrijgers
€ 0,00 tot € 124.727,00 10% 18% 30%
€ 124.727,00 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstelling erfbelasting

Over het eerste deel van de erfenis is géén erfbelasting verschuldigd. Dit wordt ook wel
aangeduid als vrijstelling. Deze vrijstelling is eveneens vastgelegd door de Belastingdienst. Voor
2020 zien de vrijstellingsbedragen er als volgt uit:

Bedragen vrijstelling aangifte erfbelasting 2020

Bedrag:
Partners € 661.328,00
Kinderen en kleinkinderen € 20.946,00
Zieke en gehandicapten € 62.830,00
Ouder € 49.603,00
Overige verkrijgers € 2.208,00
Pensioenimputatie € 170.846,00

*Als een echtpaar erft, zal de vrijstelling slechts één keer worden toegepast. Ook als ouders samen erven van een overleden kind, bedraagt de vrijstelling voor hen samen € 49.603,00. Indien één ouder erft, dan is de vrijstelling eveneens € 49.603,00.

Postbus 27
6658 ZG Beneden-Leeuwen
Website: www.verklaringvanerfrecht.nl
E-mailadres: info@verklaringvanerfrecht.nl

Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Wanneer u als erfgenaam onder één van bovengenoemde vrijstellingstarieven valt, zult u
waarschijnlijk géén aangifteformulier van de Belastingdienst toegezonden krijgen. Echter kan dit
soms afwijken: op het moment dat u het aangifteformulier wel ontvangt, bent u verplicht om de
aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst, ook al bent u geen erfbelasting
verschuldigd.

Op het moment dat u als erfgenaam niet in aanmerking komt voor één van bovengenoemde
vrijstellingen, zal er binnen 4 maanden na het overlijden een aangifteformulier worden
toegezonden.

Wanneer u dit formulier ontvangt, bent u verplicht om binnen 8 maanden de aangifte erfbelasting
in te dienen bij de Belastingdienst. Er zijn mogelijkheden om uitstel te krijgen voor het doen van
de aangifte. U moet er wel rekening mee houden dat, als er erfbelasting verschuldigd is, er
heffingsrente door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht vanaf 8 maanden na het
overlijden tot de datum van de door de Belastingdienst opgelegde aanslag erfbelasting.
Indien u géén heffingsrente wil betalen, is het aan te raden de aangifte in te dienen binnen 5
maanden na het overlijden en de Belastingdienst te verzoeken om binnen de termijn van 8
maanden een voorlopige aanslag op te leggen.

Hulp bij aangifte erfbelasting
De aangifte erfbelasting kan een ingewikkelde kwestie zijn, welke veel tijd en inspanning vergt.
Het is mogelijk om via Verklaringvanerfrecht.nl uw aangifte erfbelasting te regelen. Informeert u
eens naar onze scherpe tarieven.

U kunt geheel vrijblijvend per e-mail een offerte aanvragen om de aangifte erfbelasting te laten
verzorgen. Ook kunt u digitaal uw offerte aanvragen.

Offerte voor aangifte erfbelasting aanvragen

Nadat wij - geheel vrijblijvend en kosteloos - contact met u hebben gehad, kunnen wij u meer
duidelijkheid geven inzake uw aangifte erfbelasting.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?