Kennisbank

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Als je als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt, ben je altijd aansprakelijk voor de schulden die tot de erfenis behoren, ook als deze groter zijn dan de daartoe behorende bezittingen. Je hebt echter de mogelijkheid een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dan ben je alleen aansprakelijk voor de schulden, voor zover deze voldaan kunnen worden uit de bezittingen die tot de erfenis behoren. Het is daarvoor noodzakelijk een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te (laten) leggen bij de griffie van de rechtbank. De rechtbank rekent daar een griffierecht voor.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan