Kennisbank

Waarom inschrijven bij het kadaster?

Inschrijving bij het Kadaster kent vele voordelen!

Waarom het huis op naam zetten na overlijden?

Als iemand komt te overlijden, dan krijgen de erfgenamen de bezittingen (en schulden) van de nalatenschap. Indien tot de nalatenschap een woning, stuk grond of een teboekgestelde boot behoort, dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht door de notaris te laten inschrijven bij het Kadaster. Het Kadaster zet de eigendommen dan op naam van de erfgenamen. Iedereen die het Kadaster raadpleegt kan zo zien wie de eigenaar is. Het Kadaster neemt hierbij de gegevens over uit de verklaring van erfrecht en vermeld ook ieders aandeel in het onroerend goed.

Verkoop van de woning en energielabel

Bij verkoop van de woning moet er erfgenamenonderzoek gedaan te worden als de woning nog (deels) op naam van de overledene stond. Als de verklaring van erfrecht bij het Kadaster is ingeschreven hoeft dit niet meer te gebeuren en dit scheelt dus tijd en geld. Bij overdracht van de woning dient u voorts een energielabel te verstrekken. Dit kan lastig zijn, omdat u op naam van de overledene dit niet meer kunt aanvragen en ook niet op uw eigen naam. Het is dan handig om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven bij het Kadaster, zodat u vervolgens onder uw eigen naam een energielabel kunt aanvragen.

Aanslagen WOZ-belasting en het waterschap

Verder zorgt de wijziging van de tenaamstelling ervoor dat de aanslagen van bijvoorbeeld gemeenten en het waterschap op naam van de juiste persoon worden gesteld. De gemeenten baseren de tenaamstelling van hun aanslag WOZ-belasting namelijk op de gegevens van het Kadaster. Een januari van ieder jaar geldt hiervoor als peildatum. Het waterschap doet hetzelfde bij het opleggen van de aanslag waterschapslasten. De ervaring leert dat het voor de nabestaanden pijnlijk kan zijn in een volgend belastingjaar opnieuw belastingaanslagen te ontvangen die (mede) op naam van de overledene staan. Telefonische klachten bij de gemeente of het waterschap zijn dan zinloos. Zij kunnen immers niet de tenaamstelling van de woning wijzigen bij het Kadaster. Het gevolg is dat in het daaropvolgend jaar opnieuw een aanslag (mede) op naam van de overledene in de bus valt. Om die reden kan het wenselijk zijn de tenaamstelling bij het Kadaster zo snel mogelijk te wijzigen.

Hypotheekrecht

In veel gevallen is een woning ook met een hypotheekrecht belast. Veelal zijn echtgenoten samen een geldlening aangegaan voor de aankoop van een woning of een verbouwing daarvan. Als één van beiden overlijdt en de langstlevende de lening wil ‘omzetten’, eist de bank doorgaans dat ook de tenaamstelling van de woning na overlijden bij het Kadaster wordt gewijzigd. Voor de nieuwe geldlening kan immers alleen nog maar de langstlevende (al dan niet samen met de erfgenamen van de overledene) een hypotheekrecht verstrekken. Uit de registers van het Kadaster moet dan kenbaar zijn wie eigenaar is en dus bevoegd om het hypotheekrecht te vestigen.

Diverse redenen dus om de voor u opgemaakte verklaring van erfrecht te laten inschrijven bij het Kadaster.

Kosten Kadaster inschrijving

Het Kadaster heeft per 1 januari 2015 haar tarieven aangepast. Er worden nu geen kosten meer
berekend voor de inschrijving van een verklaring van erfrecht bij het Kadaster. De administratieve
kosten die Verklaringvanerfrecht.nl rekent bedragen: € 97,50 (inclusief BTW).

Hulp nodig?
U kunt ons per e-mail opdracht geven om de inschrijving bij het Kadaster te verzorgen, of via het contactformulier.

Indien er nog geen verklaring van erfrecht is opgemaakt, dan kunt u deze aanvragen.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?