Kennisbank

Waar wordt een testament bewaard?

Het centraal testamentenregister

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt, moeten door de notaris die deze mede-ondertekent worden aangemeld bij een centraal register, het Centraal Testamentenregister of kortweg: CTR. Let wel: de notaris hoeft niet de inhoud van het testament door te geven; die moet geheim blijven. De notaris hoeft alleen maar door te geven dat door een bepaalde persoon op een bepaalde dag een testament bij hem is gemaakt.

Verplichtingen notaris m.b.t. de verklaring van erfrecht

Na iemands overlijden is iedere notaris die met de afgifte van de verklaring van erfrecht wordt belast, verplicht inzage te nemen in het CTR om te achterhalen of de overledene een testament had gemaakt en zo ja, waar het laatste testament is opgemaakt. Op die manier bestaat steeds de zekerheid dat een in Nederland opgemaakt testament uiteindelijk na het overlijden bekend wordt.

Register voor codicillen

Voor codicillen bestaat niet een soortgelijk register, zodat het risico bestaat dat een codicil niet wordt gevonden of zelfs onbedoeld 'verdwijnt'.

Testament in het buitenland

In verschillende ons omringende landen kent men soortgelijke registers voor testamenten. Het is echter niet uit te sluiten dat een testament dat in het buitenland is opgemaakt uiteindelijk niet bekend wordt.

Meer over testament

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?