Kennisbank

Uw verklaring van erfrecht in 10 stappen

U heeft een verklaring van erfrecht nodig en bent benieuwd wat hierbij komt kijken? Hieronder leest u een overzicht van de stappen die u doorloopt, vanaf het moment dat u de online aanvraag start of een offerte aanvraagt tot aan de werkzaamheden van de notaris en het ontvangen van de verklaring van erfrecht.

Uw verklaring van erfrecht in 10 stappen:

Stap 1. Online aanvraag verklaring van erfrecht:
Via onze website kunt u heel eenvoudig een offerte aanvragen voor een verklaring van erfrecht. Naast uw contactgegevens is het handig als u ons zoveel mogelijk informatie geeft, zoals wie de overledene is, wat uw relatie tot de overledene is en hoeveel erfgenamen er zijn.

Stap 2. Gegevens voor de aanvraag aanleveren:
Na uw offerte aanvraag ontvangt u per mail van ons een formulier waarop vermeld staat welke gegevens wij verder nog van u en de eventuele andere erfgenamen nodig hebben. Deze kunt u per mail of per post aanleveren.

Stap 3. Controle door ons en offerte voor de verklaring van erfrecht:
De gegevens die u aangeleverd heeft controleren we en mochten er nog zaken missen dan krijgt u daarvan bericht. Tevens ontvangt u van ons een offerte waarbij alle kosten worden weergegeven die wij in rekening brengen zodat u weet waar u aan toe bent. De enige uitzondering daarop zijn de legeskosten van de gemeenten, deze verschillen per gemeente en kunnen niet vooraf worden opgegeven.

Stap 4. Dossier in behandeling na akkoord:
Als u akkoord heeft gegeven op de offerte gaan we voor u aan de slag.

Stap 5. Gegevens opvragen:
Afhankelijk van de situatie gaan we bij de gemeente gegevens opvragen van de overledene vanaf de persoonslijst. Daar staat bijvoorbeeld op welke kinderen iemand heeft gekregen. We controleren de legitimatiebewijzen van de erfgenamen in de daarvoor bestemde registers, we checken of niemand onder bewind of curatele staat en we vragen op bij het Centraal Testamenten Register of er eventueel een testament gemaakt is. Als we nog geen kopie van het testament van u hebben ontvangen vragen we dit eerst bij u op en als u geen afschrift heeft bij de notaris die het testament passeerde.

Stap 6. Verklaringen van aanvaarding:
Nadat alle bovenstaande gegevens zijn gecontroleerd gaan we aan de erfgenamen de verklaringen van aanvaarding van de nalatenschap mailen met het verzoek deze thuis te ondertekenen en per post aan ons terug te zenden. Wilt u toch anders aanvaarden dan kunt u dit uiteraard aan ons aangeven zodat wij dit met u kunnen bespreken.

Stap 7. Controle van alle binnengekomen stukken:
Nadat wij alle verklaringen en de inlichtingen van de gemeente heben ontvangen controleren we of dit allemaal klopt.

Stap 8. Akte van erfrecht maken:
Aan de hand van alle verzamelde en gecontroleerde gegeven maken we de verklaring van erfrecht op die door onze notaris gecontroleerd wordt.

Stap 9. Afgeven verklaring van erfrecht:
Onze notaris gaat de verklaring van erfrecht ondertekenen en afgeven. Dit is een notariële akte die bij ons in de kluis gaat na ondertekening.

Stap 10. Ontvangst verklaring van erfrecht:
Van de verklaring van erfrecht gaat de notaris een afschrift afgeven welke u per mail of per post van ons ontvangt. Dit afschrift geldt nu als uw verklaring van erfrecht en kunt u gebruiken wanneer u dit nodig heeft. Met het afschrift sturen we de nota mee, u betaalt dus achteraf.

Meer over verklaring van erfrecht

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?