Kennisbank

Moet ik voor de verklaring van erfrecht naar een notariskantoor?

Verklaring van erfrecht online aanvragen

Meestal hoeft u voor een akte van erfrecht niet naar de notaris. Vrijwel alle aanvragen via Verklaringvanerfrecht.nl worden online en per post behandeld. Als de procedure is afgerond krijgt u de benodigde documenten per e-mail of per post toegezonden.

Erfgenamen woonachtig in het buitenland

In de meeste gevallen hoeft u niet bij een notaris langs te gaan, zoals vermeld kan alles dan per e-mail en post worden geregeld. Een uitzondering geldt alleen voor erfgenamen welke woonachtig zijn in het buitenland; omdat zij in de Nederlandse registers niet meer voorkomen moeten zij zorgen voor legalisatie van hun handtekening door een (plaatselijke) notaris, medewerker van de ambassade of ambtenaar van de gemeente.

Dit geldt tevens wanneer er onroerend goed in de nalatenschap aanwezig is en u voor een volmacht voor één van de erfgenamen of een buitenstaander kiest, legalisatie van de handtekening is dan ook nodig in verband met de overdracht van de woning.

Direct uw verklaring van erfrecht aanvragen kan ook.

Meer over aanvraag

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?