Kennisbank

Hoe werkt een erfenis verwerpen?

Als u kiest voor verwerping (afstand) van de nalatenschap dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen persoonlijke spullen, maar u wordt ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en mag zich op geen enkele wijze daarmee bemoeien, omdat u met terugwerkende kracht tot de dag van het overlijden geen erfgenaam meer bent.

Wanneer u een erfenis verwerpt heeft u niet alleen geen recht meer op het geld van de overledene, maar doet u ook afstand van andere bezittingen. Wanneer u toch spullen of geld van de overledene meeneemt of gebruikt, kunt u niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaart. In het geval van schulden erft u deze nu ook mee.

Redenen om een erfenis te verwerpen

Meestal wordt een erfenis verworpen wanneer er sprake is van een hoge schuld van de overledene. Door de erfenis te verwerpen kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Maar er zijn meer redenen om een erfenis te verwerpen. Soms is er sprake van een slechte of geen band tussen de overledene en de erfgenaam. Ook dan heeft u de mogelijkheid om van de nalatenschap af te zien.

Hoe kunt u de erfenis verwerpen

Na overlijden heeft u minimaal 3 maanden de tijd om te beslissen of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. In deze tijd kunt u in kaart brengen of de overledene schulden had, wat de nalatenschap is en meer. Na 3 maanden kunnen schuldeisers of erfgenamen om een termijn vragen waarbinnen u uw keuze doorgeeft.
Als u besluit de erfenis te verwerpen moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. Een notaris kan u hierbij helpen. Nadat u de schriftelijke verklaring heeft afgelegd, krijgt u binnen enkele weken bericht dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heeft een akte van nalatenschap.

Wie erft de nalatenschap nadat u de erfenis heeft verworpen?

Wanneer u afstand van de erfenis doet, gaat de erfenis over op de andere erfgenamen volgens de 4 parentelen. Wanneer u kinderen heeft, betekent dit dat uw kinderen na u erven. Houdt er dus rekening mee dat zij dan een eventuele schuld erven, tenzij zij vervolgens ook afstand doen van de erfenis.

Zuiver of beneficiair aanvaarden
Naast het verwerpen van de erfenis, kunt u ook kiezen voor zuiver of beneficiair aanvaarden. Een overzicht van de verschillen tussen beneficiair of zuiver aanvaarden en de erfenis verwerpen leest u in dit kennisbankartikel.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?