Kennisbank

Hoe weet ik of er een testament is?

Aanmelding centraal testamentenregister

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), zal hij dit moeten melden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Voordat een verklaring van erfrecht wordt opgesteld, zal onze notaris daarom bij het Centraal Testamentenregister informeren of er op naam van de overledene een testament bekend was. Deze informatie is doorgaans binnen één of twee werkdag(en) beschikbaar. Als er een testament is opgemaakt, vragen wij - zo nodig - een kopie daarvan op bij de notaris die het heeft gepasseerd.

Verklaringvanerfrecht.nl helpt u graag bij de aanvraag van benodigde gegevens.

Testament voor iemand met een buitenlandse nationaliteit

In verschillende andere landen kent men overigens een vergelijkbaar systeem. Heeft de overledene een buitenlandse nationaliteit en/of heeft hij/zij gedurende langere tijd in het buitenland gewoond en bestaat er een redelijk vermoeden dat hij/zij daar een testament heeft gemaakt, dan kan tevens bij het Centraal Testamentenregister van het betreffende land worden geïnformeerd of daar een testament bekend is.

Meer over testament

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?