Kennisbank

De afwikkeling van een nalatenschap in 5 stappen

Uw familielid overlijdt. U moet van alles regelen en er komt veel op u af. Hoe gaat de afwikkeling van een nalatenschap in zijn werk?

Wat is een nalatenschap?

Wat is een nalatenschap eigenlijk? Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn de schulden en bezittingen welke de overledene achterlaat en welke volgens het erfrecht onder de erfgenamen moeten worden verdeeld. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt via vijf stappen.

1. Wie zijn de erfgenamen?

Wie erft er nu eigenlijk van de overledene? Dat is de vraag die als eerste gesteld moet worden. Om vast te kunnen stellen wie de erfgenamen zijn, zal allereerst moeten worden nagegaan of de overledene een geldig testament had opgemaakt. Dit wordt gecontroleerd bij het Centraal Testamenten Register. Is er een testament, dan zal daaruit al vaak af te leiden zijn wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament opgemaakt is, wijst de wet aan wie de erfgenamen zijn. In ons kennisbankartikel ‘hoe weet ik wie de erfgenamen zijn’ kunt u hier meer over lezen.

2. Aanvaarden van de nalatenschap

Als blijkt dat u erfgenaam bent, kunt u bepalen wat u met de nalatenschap wilt doen. U bent nooit verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. De wet biedt de mogelijkheid een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. In dit kennisbankartikel’ kunt u meer lezen over de opties die u heeft.

3. Verklaring van erfrecht aanvragen

Een notaris stelt als het nodig is een verklaring van erfrecht op. De verklaring van erfrecht vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur of gevolmachtigde is. Of u een verklaring van erfrecht nodig heeft en hoe het aanvragen van een verklaring van erfrecht werkt kunt u hier lezen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de stappen die u doorloopt, vanaf het moment dat u de online aanvraag bij ons start tot aan de werkzaamheden van de notaris en het ontvangen van de verklaring van erfrecht.

Direct een verklaring van erfrecht aanvragen? Dat kan eenvoudig online.

4. Eventuele vereffening van de nalatenschap

Mochten er bijvoorbeeld minderjarige erfgenamen betrokken zijn bij de nalatenschap of de nalatenschap is door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard, dan zal de nalatenschap in principe vereffend moeten worden. Vereffening betekent dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht, dat bepaalde goederen worden verkocht, dat schuldeisers betaald worden in een door de wet bepaalde volgorde en dat het overschot aan de erfgenamen ter beschikking wordt gesteld. Het is belangrijk dat de regels met betrekking tot de vereffening juist worden opgevolgd om te voorkomen dat u alsnog zuiver erfgenaam wordt. In ons kennisbankartikel ‘wat moet u doen na beneficiaire aanvaarding?’ kunt u meer over de vereffeningsprocedure lezen.

5. Verdelen nalatenschap

Tot slot wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. De verdeling vindt plaats volgens het testament of - als er geen testament is - volgens de wet en kan alleen plaatsvinden als alle erfgenamen het met elkaar eens zijn. Het kan voorkomen dat een erfgenaam niet wil meewerken of erfgenamen er onderling niet uitkomen. In dit soort situaties zal de rechter uitkomst moeten bieden. In ons kennisbankartikel ‘in de familie is er ruzie over de erfenis wat nu?’ kunt lezen wat u in zo'n situatie kunt doen.

Hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap nodig?

Onze erfrechtspecialisten kunnen voor u als erfgenaam en/of executeur de gehele of gedeeltelijke administratieve afwikkeling van de nalatenschap overnemen. Vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website, zodat we uw situatie kunnen bekijkene en eventuele vervolgstappen kunnen bespreken.

Meer over erfenis

Vrouw vraagt online een verklaring van erfrecht aan

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen?