Cases

Erfgenaam spoorloos, wat nu?

Situatie

Indien er geen contact is met een van de erfgenamen of een erfgenaam is spoorloos verdwenen, dan kan de notaris een erfgenamenonderzoek instellen. Echter kan de notaris dit alleen in Nederland doen, omdat notarissen alleen toegang hebben tot de Nederlandse registers. Indien een erfgenaam is vertrokken naar het buitenland kan de notaris de gegevens dus helaas niet achterhalen.

Oplossing

Een oplossing kan zijn dat u als erfgenamen de nalatenschap beneficiair gaat aanvaarden waardoor alle erfgenamen, dus ook de spoorloze erfgenaam, vereffenaars zijn. De kantonrechter kan dan bepalen dat alleen de bekende erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn, zodat er toch tot een afwikkeling van de nalatenschap gekomen kan worden.

Dit had overigens voorkomen kunnen worden als de overledene een testament gemaakt had waarin de spoorloze erfgenaam werd onterfd, dan hoeft de familie niet op deze persoon te wachten en loopt de afwikkeling van de nalatenschap geen vertraging op. Eventueel zou de spoorloze erfgenaam een bedrag in contanten toegekend kunnen worden wat afgezonderd wordt door de overige erfgenamen, voor het geval dat de spoorloze erfgenaam later opduikt. Met deze oplossing komt de spoorloze erfgenaam niets tekort, maar hoeft de familie ook niet op hem te wachten.

Bereken wat voor u de kosten zijn voor een verklaring van erfrecht.

De meest eenvoudige manier om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Doorgaans veel goedkoper dan de plaatselijke notaris.